Budget massage

Budget Massage is (onderdeel van City Massage) in Tilburg – de Spoorzone. Vlakbij het centrum aan de urban-zijde van het station – ben je aan het juiste adres voor een ontspanningsmassage, sportmassage en andere soorten massages. Je kunt hier voordelig gebruik maken van de luxe faciliteiten van Citymassage voor een lagere prijs. De voorwaarden voor dit concept zijn:

Je dient je eigen handdoeken, minimaal 3!, mee te nemen en ook je eigen massageolie. Mocht je dit vergeten zijn mee te nemen dan worden hier kosten voor in rekening gebracht van € 8 voor de handdoeken en € 10 voor een fles olie (deze blijft jouw eigendom).

Budget Massage. De behandelingen zijn volledig aangepast aan jouw wensen, klantvriendelijkheid staat hier namelijk hoog in het vaandel. Gun jezelf een massage want het is jouw beurt om te ontspannen. Door de ruime openingstijden is het ook mogelijk om na je werk een massage te boeken.

Let op: in de salon kan je niet pinnen.

Bij budget massage werken diverse masseuses en masseurs. Dit varieert per periode. Hierbij kan het aantal masseurs en masseuses veranderen, maar ook of het een mannelijke of vrouwelijke masseur is. Omdat we werken met gereduceerde prijzen kan de klant niet kiezen voor een mannelijke of vrouwelijke masseur. Of voor een specifieke masseur. Dit wordt pas duidelijk op de afspraak zelf. Bij City Massage willen we iedereen de mogelijkheid geven om te groeien en te ontwikkelen. Ongeacht geslacht, culturele achtergrond of anders. Daarnaast is de budget massage gericht op voornamelijk sportmassages en ontspanningsmassages. In sommige periodes zal ook de Lomi Lomi massage, hete olie massage, te boeken zijn.

Wil je een afspraak maken? Stuur ons een whatsapp op nummer: +31618856969

Budget Massage is (part of City Massage) in Tilburg – the Spoorzone. Near the center on the urban side of the station – you’ve come to the right place for a relaxation massage, sports massage and other types of massages. Here you can make advantageous use of the luxurious facilities of Citymassage for a lower price. The conditions for this concept are:

You must bring your own towels, at least 3!, and your own massage oil. If you have forgotten to bring this, you will be charged a cost of € 8 for the towels and € 10 for a bottle of oil (this remains your property).

Budget Massage. The treatments are fully adapted to your wishes, customer friendliness is of paramount importance here. Give yourself a massage because it’s your turn to relax. Due to the long opening hours, it is also possible to book a massage after work.

Please note: you can not pay by card in the salon.

Various masseuses and masseurs work at budget massage. This varies per period. The number of masseurs and masseuses can change, but also whether it is a male or female masseur. Because we work with reduced prices, the customer cannot choose a male or female masseur. Or for a specific masseur. This only becomes clear at the appointment itself. At City Massage we want to give everyone the opportunity to grow and develop. Regardless of gender, cultural background or otherwise. In addition, the budget massage is mainly aimed at sports massages and relaxation massages. In some periods the Lomi Lomi massage, hot oil massage, can also be booked.

Do you want to make an appointment? Send us a message on whatsapp: +31618856969

.