Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

 1. Ethiek en hygiëne staan binnen City Massage hoog aangeschreven. Wij verwachten van onze cliënten hetzelfde.
 2. Massagesalon City Massage geeft geen medische massages.
 3. Cliënt gaat akkoord met deze algemene voorwaarden en privacy statement bij het maken van een reservering of bij het binnentreden van de salon.

UW EN ONZE GEZONDHEID

 1. Cliënt is verantwoordelijk voor het doorgeven van relevante informatie m.b.t. zijn/haar gezondheid voorafgaande aan de behandeling.
 2. Als er sprake is van lichamelijke of geestelijke aandoeningen, blessures, behandeling door arts/specialist en/of medicijngebruik, dan dient cliënt dit voor de massage aan de masseur te melden.
 3. Als cliënte zwanger is, of in de aanlooptijd is om het te worden, dient zij dit voor de massage aan de masseuse te melden.
 4. Cliënt wordt aangeraden zijn/haar behandelend arts of specialist te raadplegen alvorens een massage te ondergaan.
 5. De masseuse kan te allen tijde beslissen de massage niet te starten of voort te zetten als blijkt dat de door cliënt opgegeven aandoening reden geeft tot contra-indicatie.
 6. City Massage zal de privacy regels respecteren betreffende de door cliënt aan City Massage voor de behandeling noodzakelijk verstrekte persoonsgegevens.

AFSPRAKEN EN ANNULERINGEN

 1. Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verplaatst of geannuleerd.
 2. Bij afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, is City Massage gerechtigd deze in rekening te brengen.
 3. Afspraken bij van der Valk Tilburg en afspraken voor Duo Massages dienen direct vooruit betaald te worden. Dit kan via een betaalverzoek verstuurd via whatsapp.
 4. De vaste tarieven worden kenbaar gemaakt op de tarievenlijst en website.
 5. De tarieven zijn inclusief 21% BTW.
 6. De masseuses van massagesalon City Massage behouden zich het recht voor een afspraak te annuleren, indien er, naar het oordeel van (één van) de betreffende masseuses, geen sprake is van een hygiënische of veilige situatie.

CADEAUBONNEN

 1. De cadeaubon dient vooraf te worden afgerekend.
 2. De cadeaubon is niet persoonsgebonden en kan met toestemming van cliënt worden overgedragen aan derden; de cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. De massage wordt door cliënt op eigen verantwoordelijkheid ondergaan.
 2. Massagesalon City Massage kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van City Massage. De aansprakelijkheid van City Massage is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van City Massage wordt uitbetaald. Voor zover aansprakelijkheid, om wat voor reden dan ook, niet gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering van City Massage, wordt de aansprakelijkheid van City Massage beperkt tot een bedrag ter grootte van de prijs van de behandeling.